همکاران و دوستان گرامی شرکت دست ساز چرمینه به منظور ارتقاع سطح کیفی خدمات و فروش شرایط سفارش، فروش و پرداخت محصولات خود را در سال جاري به شرح ذیل اعلام می نماید .

 

  1. تمامی سفارشات از طریق واتساپ شرکت به شماره 09355656400 تحویل می گردد.
  2. کلیه محصولات آماده تحویل به مدت یک هفته از تاریخ تحویل فروشگاه در انبار شرکت نگهداري می شود و بعد از مدت ذکر شده تمامی خسارات وارده به عهده مشتري می باشد.
  3. درصورت انتخاب هر نوع متریال از طرف فروشگاه (یا مشتري ) باید ظرف مدت تعین شده (دو روز کاري بعد از ثبت سفارش و واریزي ) به شرکت تحویل داده شده ، در غیر این صورت هرگونه تاخیر در تاریخ تحویل به عهده فروشگاه و یا مشتري می باشد.
  4. بعد از تحویل محصولات به مدت یک هفته هرگونه ایراد و یا مشکلی که در اجناس قابل رویت باشد بهعهده شرکت می باشد و بعد از مدت ذکر شده شرکت هیچ گونه تعهدي ندارد وهزینه تعمیرات به عهده مشتري می باشد .
  5. هرگونه تغییردر رنگ کاري و یا تغییر درساختارکلی جنس نسبت به نمونه اصلی 10 %به مبلغ اعلامی اضافه می گردد.
  6. با توجه به نوسانات بازار اول هرماه لیست قیمت توسط شرکت ارسال می گردد.
  7. بعد از هرگونه سفارش مبلغ 50 %مبلغ فاکتور به عنوان پیش پرداخت واریز وهنگام ترخیص کالا حساب تسویه می گردد در غیر اینصورت محصول تحویل داده نمی شود .